Language Language

Què fem?

 • Els nostres serveis
  • Projectes integrals.
  • Realitzem el disseny, planificació, direcció i coordinació de projectes i execució i seguiment de l'obra.
  • Tramitem la documentació necessària, per obtenir els permisos, davant dels organismes oficials.
 • Tipus de projectes
  • Habitatges unifamiliars
  • Habitatges plurifamiliars
  • Naus industrials
  • Edificis públics
  • Rehabilitacions i reformes
  • Urbanisme
  • Legalitzacions
  • Activitats
  • Interiorisme
  • Aixecament de plànols
  • Amidament de finques
 • Tramitacions
  • Direcció d'obres
  • Coordinació de seguretat i salud
  • Cèdules d'habitabilitat
  • Informes i certificats
  • Peritatges
  • Valoracions
  • Taxacions
  • Segregacions
  • Parcel·lacions
  • Divisions horitzontals
  • Amidaments i pressupostos